Ulotka: Informacja dla osób wyjeżdżających poza Unię Europejską   

 Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i lekarzy weterynarii, dotyczące afrykańskiego pomoru świń, przygotowane przez ekspertów Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach. 

  1. "ASF materiały szkoleniowe dla hodowców i producentów świń"

2. "ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii"

3. Zagrożenie ASF - opracowanie w formacie PDF - jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika