Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 od 01 lutego 2019 roku zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) z dotychczasowych 8,00 zł za jedną osobę do 12,00 zł, stawka dla segregujących odpady. Dla osób, które nie segregują odpadów nowa stawka opłaty wynosi 25,00 zł za osobę. Nowe stawki opłat obowiązują już za luty 2019. Osoby, które nie zmieniły do tej pory swoich deklaracji śmieciowych na odpady segregowane zachęcamy do ich zmiany, w tym celu należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Osieku do pokoju nr 11.