Osoby, które mają złożoną deklarację śmieciową na odpady niesegregowane (14,70 zł za osobę) w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2019 r. proszone są do końca 2018 r. o zgłoszenie się do pokoju nr 11 (Urząd Gminy w Osieku) w celu zmiany swoich deklaracji na odpady segregowane. Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy: „gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi czterokrotność stawki ustalonej zgodnie z uchwałą (…)”.