Rada Gminy Osiek uchwałą nr XXX/194/2014 z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określiła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek, które kształtują się następująco:

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALICZANA BĘDZIE OD MIESZKAŃCA ZAMIESZKUJĄCEGO DANĄ NIERUCHOMOŚĆ:

– ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 14,70 zł miesięcznie, od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (za śmieci niesegregowane)

– ustalono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 8,00 zł miesięcznie, od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady powstałe na terenie nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób selektywny


Numer konta bankowego do wpłat za odpady

Bank Spółdzielczy w Brodnicy, o. w Osieku

nr konta: 45 9484 1150 0800 0114 2008 0002

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko zobowiązanego (z deklaracji), adres nieruchomości, miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata"