Numer konta bankowego do wpłat za odpady

Bank Spółdzielczy w Brodnicy, o. w Osieku

nr konta: 45 9484 1150 0800 0114 2008 0002

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko zobowiązanego (z deklaracji), adres nieruchomości, miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata"