Skład Rady

 

1. Sulecki Jan- Przewodniczący Rady Gminy,

2. Witkowski Robert - V-ce Przewodniczący Rady Gminy,

3. Bieńkowska Anna,

4. Grochocka Joanna,

5. Jabłoński Andrzej,

6. Kamińska Henryka,

7. Kęprowska Jolanta,

8. Kujawa Andrzej,

9. Michałowski Jerzy,

10. Neumann-Suer Ewa,

11. Rempuszewski Mariusz,

12. Rupińska Maria,

13. Rutkowski Wojciech,

14. Tarantowicz Jan,

15. Wasielewska Anna

 

Oświadczenia majątkowe Radnych

 

Składy KomisjiKomisja Rewizyjna

Jabłoński Andrzej – Przewodniczący

Rupińska Maria - członek

Rutkowski Wojciech - członekKomisja Budżetu i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bieńkowska Anna – Przewodnicząca

Kęprowska Jolanta - członek

Rempuszewski Mariusz - członekKomisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

Tarantowicz Jan – Przewodniczący

Michałowski Jerzy - członek

Rutkowski Wojciech - członekKomisja Zdrowia, Oświaty i Kultury

Neumann-Suer Ewa – Przewodnicząca

Grochocka Joanna - członek

Witkowski Robert - członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek

Kujawa Andrzej - Przewodniczący

Kamińska Henryka - członek

Wasielewska Anna - członek