Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

Osiek 85,

87-340 Osiek

tel./fax. 56 493 81 21

tel./fax. 56 493 81 23

tel./fax. 56 493 78 99

 

KIEROWNIK ZAKŁADU - Mirosław Pączkowski

 

ZGŁASZANIE AWARII WOD-KAN

W godzinach pracy w urzędu pod numerami podanymi powyżej.

W pozostałych godzinach:

Konserwator sieci wod-kan - 604 059 464

 

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku

- Zaopatrywanie w wodę gospodarstw domo