Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z tym, że od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA), rolnicy (domownicy rolnika) nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich w celu przyznania prawa do zasiłku chorobowego. E-ZLA wystawione rolnikowi (domownikowi rolnika) zostanie przekazane do systemu informatycznego KRUS i Kasa rozpatrzy w oparciu o to zaświadczenie prawo do zasiłku chorobowego.

Więcej o e-ZLA również na stronie ZUS: http://www.zus.pl/ezla

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

11 listopada 2018 r. dzieci z szkoły podstawowej oraz młodzież z gimnazjum grały w halową piłkę nożną. 12 listopada w turnieju piłki halowej wzięło udział 5 drużyn. Zwyciężyła drużyna ze Strzyg. Wszyscy obecni otrzymali pamiątkowe medale, które wręczył Wójt elekt Paweł Chudy. Liga młodzieżówa A-klasy Legia Osiek zakończyła rundę jesienną na wysokiej trzeciej pozycji. Gratulujemy trenerowi Kamilowi Pankowskiemu.

W dniu 7 listopada 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń potwierdzających wybór Wójta – Pawła Chudego oraz Radnych Gminy Osiek w wyborach, które odbyły się 21 listopada 2018 roku. Zaświadczenia wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku Karolina Anna Gulczyńska i Zastępca Przewodniczącej Mirosława Sternicka.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (dalej jako: „opłata za zmniejszenie retencji” ) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Więcej TUTAJ

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2018/2019, rozpoczynający się 1 października 2018r., będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.

W dniu 15 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Gości powitał Wójt Gminy Osiek Kazimierz Wolfram, który serdecznie podziękował jubilatom za chęć przybycia na uroczystość  oraz wyraził swój szacunek i podziw dla wytrwałości i niezłomności wszystkich par małżeńskich, które pomimo wielu przeciwności losu – - dotykających każdego człowieka – doczekały tak wielkiego jubileuszu.