Wzorem roku ubiegłego Gmina Osiek wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i Okolic zorganizowała konkurs na „ Najpiękniejszy ogródek i obejście w gminie Osiek.” Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do zdrowej rywalizacji i poprawy wizerunku poszczególnych posesji, a co zatem idzie także gminy.

Do konkursu zgłosiło się 3 uczestników. I miejsce zajęli Państwo Joanna i Jan Konojacki z Osieka, II miejsce zajęli Państwo Jadwiga i Ireneusz Kwiatkowscy z Osieka,  III miejsce Państwo Agnieszka  i Mirosław Kazanieccy z Wrzeszewa. Nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas tegorocznych dożynek. Sponsorem nagród jest Pan Jan Łapkiewicz z Sumina.

Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w przyszłych edycjach konkursu.