Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 września 2017 roku zmarł Pan Zenon Leszek Wasielewski Sołtys wsi Szynkowizna.
Rodzinie zmarłego najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia składają

Wójt Gminy Osiek, pracownicy Urzędu Gminy Osiek, Przewodniczący Rady oraz Radni Gminy Osiek.