Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 września 2017 roku zmarł Pan Zenon Leszek Wasielewski Sołtys wsi Szynkowizna.
Rodzinie zmarłego najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia składają

Wójt Gminy Osiek, pracownicy Urzędu Gminy Osiek, Przewodniczący Rady oraz Radni Gminy Osiek.

WCZK informuje, ze nocy z 5 na 6 października 2017r. przez teren województwa kujawsko-pomorskiego możne przejść front atmosferyczny, któremu towarzyszyć będą - intensywne opady deszczu połączone z wiatrem o prędkości przekraczającej 100 km/h. W związku z powyższym informuje się ludność o ewentualnym zagrożeniu, konieczności zabezpieczenia budynków, plonów oraz sprzętu.