Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy organizuje KURS CHEMIZACYJNY. Rolnicy, którzy odbędą powyższy kurs nabędą uprawnienia na okres pięciu lat w zakresie prawidłowego stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Szczególnie dotyczy to osób, które otrzymały zaświadczenia ukończenia kursu w 2013 roku oraz tych, którzy nie posiadają uprawnień, a będą wykonywali zabiegi środkami ochrony roślin. Chętni rolnicy mogą zgłaszać się pod nr tel. 723 692 529 lub 56 4983653. Planowany termin kursu – 1 luty 2018 r.