Informujemy, że od dnia 17 września 2021 roku do dnia 16 września 2022 roku, na terenie Gminy Osiek obowiązuje nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

  1. Wysokość ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę : 2,89 zł  plus 8% VAT, brutto 3,12 zł za 1 metr sześcienny  dostarczonej wody
  2. Wysokość ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków: 10,87 zł plus 8%VAT, brutto 11,74 zł za 1 metr sześcienny dostarczonych ścieków
  3. W związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Osiek dopłaty w wysokości netto 4,37 zł za 1 metr sześcienny dostarczonych ścieków innych niż przemysłowe, cena za dostarczone do urządzeń kanalizacyjnych ścieki inne niż przemysłowe wynosi: 6,50 zł plus 8% VAT, brutto 7,02 zł za 1 metr sześcienny dostarczonych ścieków innych niż przemysłowe.