W związku z aktualną sytuacją w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) informujemy, że w dniu 31 sierpnia (wtorek) 2021 r. w Urzędzie Gminy w Osieku o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z hodowcami trzody chlewnej, które poprowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy – Pan Grzegorz Głogowski.
Jednocześnie zawiadamiamy, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy poinformował, że w związku z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń teren powiatu brodnickiego od dnia 23 lipca 2021 r. znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami I (dawniej obszar ochronny).