14 sierpnia 2021 r. (sobota) od godz. 18.00

teren przy szkole podstawowej w Osieku.

Podczas pikniku funkcjonować będzie stoisko spisowe dla osób

zamieszkałych w gminie Osiek wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny

– prosimy o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich domowników.

Logo NSP KOLOR