W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 1 października 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na niżej wymieniony nowy rachunek bankowy.

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, o. w Osieku
Numer konta:
91 9484 1150 2207 0800 0114 0011

O szczególną uwagę prosimy osoby, które mają ustawione zlecenie stałe aby zmieniły ustawienia na swoich kontach bankowych.