Miło nam poinformować, że wspólny wniosek OSP Strzygi i Osiek na zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w Osieku i Strzygach uzyskał dofinasowanie w kwocie 27 000 zł w ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc ze środków PZU.

Gmina Osiek położna jest przy ważnym w powiecie brodnickim, ale również województwie kujawsko-pomorskim szlaku komunikacyjnym, którego główną oś stanowi droga wojewódzka nr 560 relacji Brodnica – Rypin – Sierpc. O priorytetowej roli tej drogi w wojewódzkim układzie komunikacyjnym świadczy występujące na niej duże obciążenie ruchem pojazdów silnikowych.

Średni dobowy ruch roczny (SDRR) pojazdów silnikowych w 2015 roku w Gminie Osiek na drodze wojewódzkiej 560 był dużo wyższy niż średnia dla województwa kujawsko – pomorskiego (3166 poj./dobę). oraz średnia dla całej sieci dróg wojewódzkich w kraju (3520 poj./dobę). SDRR na odcinku drogi Brodnica – Osiek wyniósł 7291 poj./dobę, a Osiek – Rypin 5678 poj./dobę.

W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Osiek oraz Strzygi. Tablice będą spełniały wyłącznie funkcję informacyjną i ustawione zostaną w miejscach, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Zostaną zamontowane w terenie zabudowanym, przy przejściach dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 560 relacji Brodnica – Rypin – Sierpc. Projekt będzie realizowany wspólnie przez OSP Osiek i Strzygi. 

Wbudowany w Tablicę LED radar mikrofalowy dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i w czytelny sposób wyświetla jej wartość. Urządzenie posiada regulowany próg prędkości – w ustawieniach domyślnych przekroczenie progu sygnalizowane jest pulsującym czerwonym napisem ZWOLNIJ, prędkość wyświetlana jest naprzemiennie ze znakiem B-33 informującym o dozwolonej prędkości. Kierowca jadący zgodnie z przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem DZIĘKUJĘ. 

Takie działanie będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia i życia rodzin zamieszkujących Gminę Osiek, a także przejeżdżających przez jej teren. Tego typu urządzenia coraz częściej są instalowane przy drogach w Polsce, a także w całej Europie, na których występuje duże obciążenie ruchem pojazdów silnikowych. Stosowane jako prewencyjne narzędzia do walki z przekraczaniem dozwolonej prędkości stały się skuteczną alternatywą dla typowych fotoradarów. Ich edukacyjna, a nie represyjna funkcja sprawia, że urządzenia te są pozytywnie odbierane przez kierowców i zgodnie ze statystykami powodują „uspokojenie” ruchu o ok 20 %.

radar