9 września 2019 r. w Urzędzie Gminy w Osieku odbyło się specjalne szkolenie dla sołtysów naszej Gminy dotyczące Funduszu Sołeckiego na rok 2020. Fundusz Sołeckie są to środki w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Już wkrótce mieszkańcy gminy Osiek na zebraniach wiejskich będą mogli zdecydować, na co zostanie wydana wyliczona dla nich pula środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

 

IMG 3783

IMG 3786

IMG 3787

IMG 3789

IMG 3791

IMG 3793

IMG 3795

IMG 3800