Dożynki to największe w roku święto rolników. Są formą podziękowania za tegoroczne zbiory, a jednocześnie prośba o pomyślność w następnych. W gminie Osiek w ostatnim dniu sierpnia dożynki odbyły się w Suminie. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego na plac przed świetlicą wiejską w Suminie. Korowód był prowadzony przez Orkiestrę Dęta ze Świedziebni oraz poczty sztandarowe OSP Osiek i Strzygi.

Mieszkańcy gminy i zaproszeni goście licznie uczestniczyli w polowej Mszy Świętej, odprawianej pod przewodnictwem Ks. Jarosława Jastrzębskiego z Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach. W trakcie Mszy Świętej zostały poświęcone wieńce i ozdoby dożynkowe wykonane przez koła gospodyń wiejskich z terenu Gminy.

Po Mszy Świętej Wójt Gminy Paweł Chudy przywitał przybyłych gości oraz mieszkańców gminy Osiek. W tym roku zaszczytu reprezentowania całej społeczności wiejskiej dostąpili Pani Bożena Zalewska i Pan Sławomir Jabłoński, którzy zostali starostami dożynkowymi.

Pani Bożena wraz z mężem Eugeniuszem prowadzi gospodarstwa rolne o areale łącznym 26 ha. Specjalizują się w hodowli bydła mlecznego. Stado łącznie liczy 55 szt. W swoim gospodarstwie pracują na nowoczesnym sprzęcie rolniczym i stosuje osiągnięcia nauki rolniczej w szczególności w zakresie produkcji bydła mlecznego. Produkcja roślinna związana jest z głównym kierunkiem jakie realizuje gospodarstwo. Pani Bożena zyskała zaufanie społeczności sołectwa Tomaszewa i piastuje zaszczytną funkcję sołtysa. Pani Bożena wychowała pięcioro dzieci.

Pan Sławomir Gospodarstwo rolne przejął po rodzicach w 1985 roku o powierzchni 16 ha. Gospodaruje razem z żona Renatą. Mają czworo dorosłych dzieci. Dokonał modernizacji gospodarstwa i ukierunkował produkcję. Dziś użytkuje łącznie 33 ha. Specjalizuje się w hodowli bydła opasowego i mlecznego. W swoim gospodarstwie pracuje na nowoczesnym sprzęcie rolniczymi stosuje osiągnięcia nauki rolniczej w szczególności w zakresie produkcji bydła opasowego i mlecznego. Łączna ilość bydła mlecznego to 80 szt. Pan Sławomir pełni również zaszczytną funkcję sołtysa miejscowości Sumówko. Znajduje również czas by aktywnie działać w Stowarzyszeniu Wsi Sumin Sumówko i okolice.

Bardzo ważnym elementem święta było przekazanie chleba dożynkowego przez starostów gospodarzom Gminy - Wójtowi Gminy Pawłowi Chudemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy – Janowi Suleckiemu, którzy następnie wspólnie podzielili go wśród zgromadzonych mieszkańców i gości.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Ryszard Bober, Wicestarosta Powiatu Brodnickiego Stanisław Kosakowski, Przewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego Roman Pytlasiński, Kierownik Biura Powiatowego ARMIR w Brodnicy Jacek Tyburski, w imieniu Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Józef Brzozowski, Sekretarz Gminy Zbiczno Mariusz Klonowski, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski oraz w imieniu Wójta Gminy Wąpielsk Małgorzata Suwisz.

W dniu tak uroczystym dla mieszkańców gminy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Wójta Gminy nadał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” rolnikom z terenu Gminy Osiek. Odznaczenia z rąk posła Zbigniewa Sosnowskiego, wicestarosty Stanisława Kosakowskiego oraz wójta Pawła Chudego otrzymali:

1. Pan Adam Wardzyński (z miejscowości Tadajewo);

2. Pan Kazimierz Nowakowski (z miejscowości Kujawa).

 

Wójt Gminy Paweł Chudy uhonorował wyróżnieniami następujące gospodarstwa rolników z terenu gminy Osiek:

1. Pan Arkadiusza Malicki (z miejscowości Sumin);

2. Państwo Magdalena i Mariusz Dąbrowscy (z miejscowości Kretki Małe);

3. Pan Wojciech Wiśniewski (z miejscowości Strzygi);

4. Państwo Katarzyna i Przemysław Falkiewicz (z miejscowości Obórki).

 

Z inicjatywy Wójta Gminy Osiek wyróżnione zostały również osoby, które działają na rzecz społeczności lokalnej i dla których tak ważne jest miejsce, w którym żyją tj.;

1. Państwo Beata i Sławomir Gmińscy (z miejscowości Obórki);

2. Pan Jacek Lipiński (z miejscowości Łapinóż).

 

Następnie Wójt Gminy Osiek Paweł Chudy i Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jan Sulecki podziękowali Starościnie Bożenie Zalewskiej i Staroście Sławomirowi Jabłońskiemu za pełnienie tej zaszczytnej funkcji w czasie tegorocznych dożynek w Suminie.

W Gminnym Konkursie Wieńców i Ozdób Dożynkowych komisja w składzie: Maria Żukowska – Repeczko z Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie Brodnickim; Bogusław Błaszkiewicz – Prezes LGD Pojezierze Brodnickie; Agnieszka Trędowska – pracownik Urzędu Gminy w Osieku, oceniła prace wykonane przez miejscowe KGW.

W kategorii wieńców dożynkowych za najładniejszy został uznany wieniec wykonany przez KGW Sumin, a wyróżnienia zostały przyznane KGW Kretki Małe oraz KGW Kretki Duże i Kujawa. Natomiast wśród ozdób dożynkowych wyróżnienia zdobyły KGW Sumin oraz KGW Dzierzno i Szynkowizna. Z kolei ozdoba KGW Strzygi została uznana za najładniejszą.

Specjalną nagrodę od Radnego Rady Powiatu Brodnickiego Mariusza Wojdyły otrzymały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Sumina.

Po zakończeniu oficjalnej części Dożynek Gminnych w Suminie wszyscy obecni zostali zaproszeni do korzystania z przygotowanych atrakcji. Na dzieci czekały dmuchane zjeżdżalnie i zamki do skakania w specjalnie dla nich przygotowanym parku zabaw. Nie brakowało również zaplecza kulinarnego z m.in. grochówką, żurkiem, flakami, tradycyjnym chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem oraz innymi pysznościami, które podawały panie z KGW Sumin. Ponadto panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kretkach Małych na swoim pięknie udekorowanym stoisku oferowały różne ciasta.

Na placu dożynkowym odbył się również przygotowany przez mieszkańców pokaz tradycyjnego młócenie przy pomocy młocarni. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną pod gwiazdami z grupą muzyczną „Triada”.

Dozynki Sumin 2019 001

Dozynki Sumin 2019 002

Dozynki Sumin 2019 003

Dozynki Sumin 2019 004

Dozynki Sumin 2019 005

Dozynki Sumin 2019 006

Dozynki Sumin 2019 007

Dozynki Sumin 2019 008

Dozynki Sumin 2019 009

aparatzgal